UniDrive


USLOVI KORIŠĆENJA


Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu : Uslovi) regulišu pristup ili korišćenje proizvoda, aplikacija, websajta ili sadržaja (u daljem tekstu : Usluga) koji pripadaju UniDrive ili njegovim povezanim društvima i filijalama (u daljem tekstu : UniDrive).

U PRIPREMI